Kontakt

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem

Hanne Mikkelsen

Dybdalsvænget 19

8600 Silkeborg

30209021

hannemi@live.dk

Formand

Karen Elisabeth Holm

Tvilumvej 13,

8883 Gjern

26531940

keh@fiberpost.dk

Næstformand

Joan Holstrup

P. Malmkjærs Vej 2

8600 Silkeborg

26804822

joan@holstrup.dk

Kasserer og sekretær

Inger Svendsen

Gunilsskov 27,

8600 Silkeborg

21698846

svendseninger@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Henning Mogensen

Krarasvej 24, Voel,

8600 Silkeborg

61300104

hm@dukamail.dk

Chresten Dyhre

Multebærvej 14, Sejs

8600 Silkeborg

60650651

chrestend@gmail.com

Poul Søgård

Rønnealle 23

8600 Silkeborg

20485868

psoeg1@gmail.com